Общи условия за пазаруване и използване на уебсайт

Общи условия за пазаруване и използване на уебсайт

 

Посредством този документ се установяват настоящите Общи Условия, наричани за краткост "Условията", в съответствие с които се осъществява използването на нашия  уебсайт - (https://www.studio-ibis.com).

Молим клиентите ни, да прочетат Условията, в тяхната цялост, както и да обърнат внимание на нашата Политика по защита на личните данни. Чрез използването на уебсайта и отправянето на поръчки, Вие се съгласявате и сте обвързани със съдържанието на така посочените документи. В случай, че не сте съгласни, моля, не използвайте този уебсайт.

Условията могат да бъдат променяни, затова молим нашите клиенти да прочитат същите всеки път, когато използват сайта или отправят поръчка, тъй като приложими ще бъдат правилата, отразени в настоящия документ, към момента на сключване на всеки отделен договор.

При възникнали въпроси във връзка с Условията или Политиката по защита на личните данни, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за връзка, посочена в секция “Контакти” от нашия уебсайт.

 

  1. Информация за нас:

 

Продажбата на стоки от този уебсайт се извършва от "Модно ателие Ибис" ЕООД,

ЕИК: 175390921, със седалище и адрес на управление в гр. София, България, р-н Лозенец, ул. Презвитер Козма № 1 Б, имейл адрес: ibisdesign@abv.bg ,

телефон: 0887 518 380.

 

Нашият Шоурум се намира на адрес: Град София, кв. Белите Брези, ул. Проф. Д-р Димитър Атанасов №8

 

  1. Използване на уебсайта:

 

Когато използвате нашия уебсайт, следва да имате предвид следните неща:

 

-       Уебсайтът се използва единствено за законосъобразни цели. Отправянето на всякакви запитвания и поръчки следва да е в съответствие с правилата на действащото законодателство.

 

-       Уебсайтът не се използва за отправяне на неистински или заблуждаващи поръчки. Ако са налице основания да се смята, че подобна поръчка е била направена, същата ще бъде анулирана, а компетентните органи ще бъдат незабавно уведомени.

 

-       При отправянето на поръчки и запитвания чрез този уебсайт, Вие ни предоставяте Вашата информация за връзка вярно и точно. Същата ще бъде отговорно съхранявана и обработвана в съответствие с нашата Политика по защита на личните данни.

 

-       Отправяйки поръчки чрез този уебсайт, Вие декларирате, че сте на възраст над 18 години и имате признатата от закона възможност да сключвате договори.

 

  1. Процедура по сключване на договора

 

-       За да направите валидна поръчка е необходимо да изберете желания от Вас артикул, след което да въведете данните за контакт и размери, и да изпратите запитване, като завършите с кликване върху бутона “Изпрати”. Това действие представлява изпращане на изявление за сключване на договор. След като го извършите, ще получите имейл с потвърждение за получаването на Вашата поръчка (Потвърждение за получаване на поръчката). Договорът се счита сключен, когато получите това Потвърждение.

 

-       Впоследствие, ще бъдете информирани с имейл, който потвърждава изпращането на доставката. (Потвърждение за изпращане на доставка). Към потвърждението за изпращане на доставката ще бъде прикачена електронна касова бележка, съдържаща подробности за Вашата поръчка („Електронна касова бележка“).

 

  1. Неналичност на артикули

 

-       В случай, че поради различни причини желаният артикул не е наличен, ние си запазваме правото да откажем поръчката, или да предоставим информация на нашите клиенти за други, заместващи продукти, със същото или по-високо качество и стойност, които бихте могли да поръчате.

 

-       Ако клиентът не желае да поръча заместващ продукт и в случай, че към този момент вече е заплатил цената на поръчката, ще му бъде възстановена цялата сума.

 

  1. Отказ за обработка на поръчка

 

-       Възможно е, поради въздействието на изключителни обстоятелства, да бъдем принудени да откажем обработка на поръчка, след като сме изпратили Потвърждение за получаване на поръчката. В този случай, си запазваме правото на отказ за обработка на поръчка. Това можем да направим по всяко време, но вие ще бъдете незабавно информирани за отказа за обработка на поръчка, чрез имейл.

 

-       Запазваме си правото да откажем обработване на поръчката при грубо или некоректно поведение от страна на клиент, както и при установяване на нарушения на настоящите Условия.

 

  1. Премахване и променяне на продукти от уебсайта

 

-       Всеки продукт, изложен на нашия уебсайт може да бъде обект на промяна или премахване от наша страна. Това е наше право и ние не носим отговорност пред нашите клиенти, или пред трети лица за упражняването му, доколкото същото не е в противоречие с правилата на действащото законодателство.

 

  1. Доставка на поръчаните артикули

 

-       Доставката се извършва за сметка на клиента, до адреса, посочен от него, чрез куриерска услуга, която се изпълнява от трето лице.

 

-       Имаме право да се свържем с клиента, чрез информацията за контакт, която е предоставена при отправянето на поръчката. Това може да се окаже необходимо за целите на доуточняване и съдействие, във връзка с поръчаните артикули или доставката.

 

-       Датата за доставка на поръчаните артикули се посочва в съответното Потвърждение за изпращане на доставката. В случай, че указана дата за доставка липсва, същата ще бъде извършена в очакваните срокове, според избора на метод за доставка.

 

-       Доставката се счита за извършена, а поръчката - за доставена, когато клиентът или посочено от него лице, в случай, че такова има, установи владение върху стоките. Предаването на стоките се удостоверява с подписването на документ за получаване на поръчката на посочения от клиента адрес за доставка.

 

-       Молим нашите клиенти да прегледат продуктите към момента на доставката и при установяване на повреди, липси или несъответствия, незабавно да ни уведомят. В противен случай следва да се счита, че доставката е приета без възражения и ние не носим отговорност.

 

-       Когато вследствие на прегледа са установени повреди, липси или несъответствия, и след като сме били надлежно уведомени, продуктът следва да бъде върнат в нашия Шоурум, на адреса, посочен в секция “Контакти” на уебсайта, или да бъде предаден на куриер, който ще бъде изпратен до адрес на клиента.

 

-       Продуктът следва да бъде върнат заедно с разписката, която клиентът е получил с доставката. Имаме право да поискаме доказателство за покупка, което може да бъде копие на Електронната касова бележка, прикрепена към Потвърждението за изпращане на доставка. Ние внимателно ще прегледаме върнатия продукт и ще уведомим клиента по имейл в рамките на разумен период дали продуктът може да бъде заменен, или дали имате право на възстановяване на средства.

 

-       Ако се потвърди, че е налице дефект или повреда на върнатите продукти, ще предоставим пълно възстановяване на средствата, включително на разходите за таксите, които клиентът е платил за доставка и връщане.

 

-       Ние не носим отговорност, когато доставката не може да бъде извършена, поради предоставени от клиента неточни или неверни данни.

 

  1. Цени и плащане

 

-       Цените на артикулите са тези, посочени на уебсайта, към момента на отправяне на поръчката освен, когато не е налице случай на очевидна грешка. Цените могат да бъдат променени по всяко време, но промените няма да засягат поръчките, за които сме изпратили Потвърждение за получаване на поръчката.

 

-       Цените на артикулите са с ДДС, но не включват разходите за доставка, които се добавят към общата цена.

 

-       Изборът на метод на плащане е предоставен на клиента, като възможностите са наложен платеж, използване на кредитна или дебитна карта, или банков превод към сметка ………………… .

 

-       Съгласно българското законодателство и правила, установени от наша страна, можем да предоставяме отстъпки за артикулите, които предлагаме на нашия уебсайт. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, тн.).

 

-       Различните видове отстъпки не могат да бъдат кумулирани или комбинирани по отношение на един и същ артикул.

 

-       Когато е налице хипотеза на възстановяване на платената цена съобразно настоящите Условия, същото ще бъде извършено, във всеки случай, чрез същите средства за плащане, които клиентът е използвал, за да заплати за покупката си.

 

  1. Право на отказ от договора и замяна

 

-       Всички продукти, които предлагаме, са изработени по поръчка на клиентите ни и са съобразени с техните индивидуални изисквания. В този смисъл, право на отказ от договора не може да бъде налице и всякакви изявления в подобен смисъл ще останат без разглеждане.

 

-       В случай, че клиент желае да замени артикул поради избор на неподходящ размер от негова страна, молим, да не се колебае да се свърже с нас, като използва информацията в секция “Контакти”, за целите на обсъждането на последващите ни действия.

 

10. Отговорност

 

-       Отговорността по отношение на всеки продукт, закупен от нашия уебсайт, следва да бъде ограничена стриктно до цената на същия, освен когато това би противоречало на правилата на действащото законодателство.

 

-       Поради отворения характер на този уебсайт и възможността за грешки при съхранение и предаване на цифрова информация, ние не гарантираме точността и сигурността на информацията, предадена или получена чрез този уебсайт.

 

-       Ние не носим отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договор, когато то се дължи на непреодолима сила, и ако своевременно сме уведомили съответния клиент за настъпването на подобни обстоятелства.

 

11. Гаранции и рекламации

 

-       Нашите клиенти имат право да направят устна или писмена рекламация по повод на всяко несъответствие на предоставените продукти с поръчаните артикули, когато такова е установено.

 

-       Клиентът може да направи рекламация в срок от две години след доставяне на продукта, но не по-късно от 14 дни след установяване на несъответствието.

 

-       Рекламация не може да бъде направена, ако клиентът е знаел, или е бил длъжен да знае за несъответствието, или когато несъответствието произтича от използването на материали, предоставени от клиента.

 

-       При подаване на рекламацията, клиентът може да иска пълно или частично възстановяване на платените суми, или замяната на продукта с друг, съответсвтващ с поръчания артикул.

 

-       При подаване на рекламацията, клиентът трябва да представи касова бележка или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното, както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

-       При удовлетворяване на рекламацията се издава документ за това, в два екземпляра, по един за всяка от страните.

 

12. Прекратяване на договора

 

-       Всяка от страните има право да развали договора с едномесечно писмено предизвестие,, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.

 

-       Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие, с писмено изявление на страните.

 

-       Договорът се прекратява при преустановяване на дейността ни, както и при прекратяване на поддържането на нашия уебсайт.

 

13. Интелектуална собственост

 

-       Всички авторски права, регистрирани търговски марки и други права на интелектуална собственост върху всички продукти или съдържание, предоставени чрез уебсайта, принадлежат на нас или на тези, които ни предоставят лиценз за тяхната употреба. Съответно продуктите и съдържанието могат да бъдат използвани, само до степента, до която ние или нашите лицензодатели изрично сме дали разрешение.

 

-       Клиентът има право да използва този уебсайт, доколкото е необходимо, за да копира информацията за своята поръчка или информацията за контакт.

 

14. Компютърни атаки

 

-       Забранено е неправомерното използване на този уебсайт, чрез умишлено въвеждане на вируси или друг зловреден софтуер.

 

-       Забранени са всякакви опити за осъществяване на неоторизиран достъп до този уебсайт, до сървъра, предназначен за хостинг, или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с уебсайта.

 

-       Забранено е извършването на зловредни действия към този уебсайт, представляващи каквато и да е атака за отказ на услуга или атака за разпределен отказ на услуга.

 

-       Нарушаването на която и да е от посочените забрани води до незабавно прекратяване на разрешението за използване на уебсайта и ще бъде докладвано на компетентните органи. На същите ще бъде оказано необходимото съдействие, с цел да се разкрие самоличността на нарушителя. Ние не носим отговорност за щети или вреди, възникнали вследствие на осъществено нарушение на така описаните забрани.

 

15. Линкове към други интернет страници

 

-       Линковете към други интернет страници и съдържание от трети лица, които биха могли да бъдат достъпни на нашия уебсайт, са предназначени единствено за информационни цели. Ние нямаме контрол над съдържанието на тези страници, затова не бихме могли да ги гарантираме и  не носим отговорност за евентуални вреди или неблагоприятни въздействия, произтичащи от взаимодействието с тях.

 

16. Форма на комуникация

 

-       Действащото законодателство предписва писмена форма за част от изявленията, които изпращаме до нашите клиенти. Използвайки нашия сайт, клиентите ни се съгласяват, че комуникацията ни с тях ще бъде, до голяма степен, в електронна форма.

 

-       Ние ще се свързваме с нашите клиенти по електронна поща, или ще им предоставяме информация чрез публикуване на уведомления на уебсайта ни. Електронният адрес, на който ще изпращаме съобщенията съответства на този, който е бил предоставен при отправянето на поръчка. В случай на непосочване на електронен адрес, ще се свързваме с нашите клиенти на посочените в поръчката телефонен номер или пощенски адрес.

 

-       Комуникацията с нашите клиенти е важна за нас. Молим същите да се чувстват свободни и насърчени, да споделят своите предложения, оценки и обратна връзка към нас, като използват информацията, посочена в секция „Контакти“ на нашия уебсайт.

 

17. Приложимо право и компетентен съд

 

-       Използването на нашия уебсайт, както и договорите с нашите клиенти се уреждат от българското законодателство.

 

-       Всеки спор, възникнал във връзка с използването на уебсайта или договорите с нашите клиенти, се разрешава в дух на добронамереност и сътрудничество, а ако това се окаже невъзможно, то същият следва да бъде отнесен към съответния компетентен съд на Република България.

 

18. Промяна на Условията

 

-       Настоящите Условия могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време. Нашите клиенти имат задължение да спазват Политиката по защита на личните данни и Условията, които са в сила към момента, в който нашият уебсайт се използва или се прави поръчка.

 

-       В случай на промяна, обновеният текст на Условията, ще бъде отразен в настоящия документ, а на клиентите ще бъде изпратено уведомление по електронна поща в 7-дневен срок от промяната.

 

19. Недействителност на клаузи

 

-       Ако някоя от клаузите на настоящите Условия или или индивидуална уговорка в договор с нашите клиенти бъдат обявени за недействителни, то останалите клаузи и уговорки няма да бъдат засегнати и ще останат в сила, когато това е възможно.

 

-       Никоя от клаузите на настоящите условия няма за цел да накърни законните права на нашите клиенти. При противоречие на която и да е уговорка с императивно предписание на закона, клиентите следва да имат предвид, че същата уговорка не може да се прилага.

 

 

Последна актуализация: 2022 г.